Ney
 

İnsanı etkileyen uhrevi ve doğal bir sese sahip bu saz, kelime olarak kamış anlamına gelen Farsça nay sözcüğünden türemiştir. Ney üfleyenlere neyzen veya nayi denmektedir. ey, kargı denilen bir cins kamıştan imal edilir.

Ney yapımında kullanılacak kamışların boğum araları, büyük boy neylerde uzun, ufak boy neylerde ise kısadır. Dokuz boğum olması zorunludur. Bir neyde, altısı önde, biri ise arkada olmak üzere toplam yedi adet perde ve üç oktav ses sahası vardır.

Ney üzerinde, kamışın birinci boğumuna üfleme kolaylığı sağlamak için takılan ve "başpâre" adını taşıyan bir ağızlık bulunur. Kamışın her iki ucuna, çatlamayı engellemek için takılan ve "parazvâne" denilen iki adet metal yüksük vardır.

Sümerler tarafından Milattan Önce 5000 yıllarından itibaren kullanıldığı sanılan ney, 13. Yüzyıldan sonra, büyük mutasavvıf ve düşünür Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin sayesinde İslâm tasavvufunun ve müziğinin sembolü haline gelmiştir. Dini musikimizin yanısıra klasik musikimizin de vazgeçilmez sazlarındandır. Eski zamanlardan bu yana, sesinde ve genel yapısında değişiklik yapılmadan kullanılagelen ney, insan sesine çok yakın, çok duru, derinden etkileyici ve mistik çağrışımları olan bir sese sahiptir.

Müfredat
Süleyman ERGUNER’in ve Ahmet Kaya’nın Hazırlamış olduğu Ney Metotlarından yararlanılarak duruş, tutuş, diyafram, sıcak hava, soğuk hava, ses çıkarma gibi içeriklerle birlikte Türk müziği nazariyat ve solfej konularını anlaşılır biçimde aktararak verimli bir yol izlenmeye çalışılır.

 
 
 
2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında Konservatuar Sınavını Kazanan Öğrencilerimiz
Tümü
   
   
Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2010 - web tasarım Çizgi Adam Sanat Atölyesi